Sekčné brány

Sekcionálne brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži a pred garážou. Dodatočne je možné sekcionálne garážové brány zabudovať do každého otvoru garáže a tieto poskytujú až o 14 cm väčšiu šírku prejazdu ako výklopné brány. Okrem toho sú brány optimálne utesnené na všetkých štyroch stranách prostredníctvom trvalo elastických tesnení odolných voči poveternostným vplyvom.

  1. Oceľové sekcie vypenené polyuretánom
  2. Prevedenie s priehľadnými sekciami, oknami
  3. Ručné i mechanické automatické ovládanie (vrátane diaľkového ovládania)
  4. Povrchová úprava: štandardný rad farieb z palety RAL, neštandardné odtiene z palety RAL.

Otvorte si bránu cez svoj telefón

Smart garáž aplikácia pre Apple a Android zariadenia Vám umoží otvárať a zatvárať sekčné brány pohodlne a bezbečne prostredníctvom vášho telefónu a to bez nutnosti dalších externých ovládačov.

Poradíme Vám s výberom

Kontaktujte nás